تولید تیزر و فیلم صنعتی

تولید تیزر و فیلم صنعتی

 استودیـوی شرکت تبلیغاتی رسانه هنر به پشتوانۀ نخبگان هنــری خود در زمینه هـــای نویسندگی خلاق، کارگـردانی، تدوین، موسیقــی و صدا و …. و با کمک امکانات و تجهیزات فنی پیشرفته، امکان ارائۀ انواع محصولات تصویـری با کیفیت مناسب و قابل رقابت با نمونه های خارجــی را دارد.

 • برخـی از خدمات این واحد عبارتنـد از :

 • تصویر‌بـرداری با تجهیزات حرفــه‌ای
 • خدمات تدویـن فیلم
 • ساخت کلیـپ تصویـری
 • تولید انواع تیـزرهای تبلیغاتـی
 • فیلم سـازی (کوتـاه، بلند، داستانـی، سریال، سینمایـی و مستند)
 • پویا نمایـی ( انیمیشن‌سـازی ) از ایده تا اجرا
 • دوبله و صداگـذاری فیلـم
 • تولید فیلم هـای صنعتـی
 • جلوه هـای ویژه و انیمیشـن
 • ساخت موسیقـی

برخی از نمونه های تولید شده

 استودیـوی شرکت تبلیغاتی رسانه هنر

خاص و حرفه ای دیده شوید.